Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do:
 1. Samorządów
 2. Instytucji sektora publicznego: m.in. szpitali, szkół
 3. Przedsiębiorstw: z sektora MŚP oraz dużych firm
 4. Organizacji pozarządowych, stowarzyszeń
Rodzaje szkoleń:
 1. Przygotowanie do procesu aplikacyjnego Funduszy Strukturalnych UE:

  1. ZPORR
  2. SPO WKP

 2. Wykorzystanie istniejących programów przedakcesyjnych:

  1. PHARE 2002 FDI

 3. Szkolenia z zakresu poprawy procesu zarządzania organizacją:

  1. certyfikaty ISO
  2. systemy CRM
  3. wykorzystanie funduszy UE do poprawy organizacji pracy

Zobacz również:

 • Prowadzone Szkolenia »
 • Doradztwo »
 • Studio projektów »
 • Chcesz poznać tematy szkoleń ? zobacz więcej... »     1. Dla firm

  W naszej ofercie dla firm posiadamy obecnie szkolenie:
  1. Pozyskiwanie funduszy na inwestycje dla przedsiębiorstw.
  2. Jak skutecznie aplikować o pomoc unijną?
  3. Omówienie wniosków SPO WKP działanie 2.3.
  Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
  • Jakie cele można sfinansować w sektorze MŚP
  • Kryteria wyboru wniosków w działaniu 2.3
  • WskaŸniki stosowane przy wypełnianiu wniosków
  • Jak poprawnie wypełnić wniosek o dotację? - warsztaty
  • Koszty kwalifikowane projektu
  Chcesz poznać tematy szkoleń ? zobacz więcej... »   


  2. Dla budżetu

  W chwili obecnej prowadzimy następujące szkolenia dla sektora budżetowego:
  1. Studium Wykonalności i wniosek dla ochrony zdrowia w ramach funduszy strukturalnych UE.
  2. Pozyskiwanie funduszy na infrastrukturę OCHRONY ZDROWIA w ramach funduszy strukturalnych UE.
  3. Pozyskiwanie funduszy na infrastrukturę OŚWIATOWĄ I SPORTOWĄ w ramach funduszy strukturalnych UE .
  4. Pozyskiwanie środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz promocję regionów.
  Chcesz poznać tematy szkoleń ? zobacz więcej... »     Zobacz również:

 • Prowadzone Szkolenia »
 • Doradztwo »
 • Studio projektów »


 • :: Home :: O firmie :: Oferta :: Harmonogram szkoleń :: Doradztwo :: Studio projektów :: Kariera :: Kontakt ::


  ALL CONTENT COPYRIGHT © 2004 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
  REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN