Państwa takie jak Stany Zjednoczone, Japonia lub Irlandia, które postawiły na rozwój nauki, szkolenia i kształcenie ustawiczne, odnosz± dzi¶ sukcesy.
Celem naszej firmy jest zaoferowanie naszym Klientom szkoleń, które pomog± im w zdobyciu cennego czynnika decyduj±cego o rozwoju ich organizacji, jakim jest WIEDZA...
Euro-konsulting Sp. z o.o. jest firm±, która prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy na inwestycje w samorz±dach i przedsiębiorstwach oraz pomaga konstruować skuteczne aplikacje unijne. Zdajemy sobie sprawę, że ten proces wymaga zdobycia ogromnej wiedzy, dlatego postawili¶my na ten element rozwoju...
   Propozycje szkoleniowe:

 • Pozyskiwanie funduszy na rozwój turystyki i kultury oraz promocję regionów. Omówienie wniosków ZPORR działanie 1.4., 3.1, 3.2
 • Pozyskiwanie funduszy na infrastrukturę O¦WIATOWˇ I SPORTOWˇ w ramach funduszy strukturalnych UE. Omówienie wniosków ZPORR poddziałania 3.5.1, 1.3.1 działania 3.3 i 1.10
 • Pozyskiwanie funduszy na rozwój małych i ¶rednich przedsiębiorstw poprzez inwestycje z funduszy strukturalnych UE. Omówienie wniosków SPO WKP. Działanie 2.3.
 • Jak pozyskać ¶rodki Z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój kadr przedsiębiorstw
 • Aktualna Oferta Szkoleniowa...
  :: Home :: O firmie :: Oferta :: Harmonogram szkoleń :: Doradztwo :: Studio projektów :: Kariera :: Kontakt ::


  ALL CONTENT COPYRIGHT © 2004 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
  REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN